777-080, 067-310-29-09, 050-431-80-00

Природна вода - основа життя ! scedruy.kray@gmail.com

שילוב של חנות או אתר מקוון עם CRM

שילוב של חנות או אתר מקוון עם CRM הוא מודל של אינטראקציה המבוססת על התיאוריה כי הלקוח הוא מרכז הפילוסופיה העסקית כולה, ופעילותה העיקרית של החברה הינה אמצעים להבטיח שיווק, מכירות ושירות לקוחות אפקטיבי. התמיכה ביעדים עסקיים אלה כוללת איסוף, אחסון וניתוח של מידע על לקוחות, ספקים, שותפים וכן על התהליכים הפנימיים של החברה. פונקציות לתמיכה ביעדים עסקיים אלה כוללות מכירות, שיווק, תמיכת לקוחות. האלגוריתם מאפשר גם לבצע שיטתיות ואוטומציה של התהליך של יידוע לקוחות על מצב העיבוד ומסירת ההזמנות – המעקב מתבצע בחשבונך באתר. היתרונות של אתרים וחנויות מקוונות המשולבים ב- CRM רלוונטיים לא רק לחנויות מקוונות, אלא גם לכל אתרים שעבודתם קשורה תמיד לעיבוד כמות גדולה של נתונים אישיים של עובדים, משתמשים, מבקרים או מידע על תהליכי ייצור / מסחר. שילוב של חנות או אתר מקוון עם CRM